Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på vanliga frågor för dig som hyresgäst.

» Får man lova att hyra ut i andra hand?

För andrahandsuthyrning krävs tillstånd. På vår hemsida kan du ladda ner och fylla i formulär för ansökan. Andrahandsuthyrning utan tillstånd kan leda till uppsägning och förverkande av hyresrätten.

» Hur lång uppsägningstid har man som bostadshyresgäst?

Ett bostadshyresavtalet upphöra generellt att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.

» Vem byter lysrör när det gått sönder?

Glödlampor, lysrör, glimtändare, säkringar, kolfilter till fläkt och liknande förbrukningsartiklar byter du själv.

» När ska hyran vara betald?

Hyran skall vara betald i förskott senast sista vardagen innan månadsskiftet.

» Vem rensar brunnen om det är stopp?

Golvbrunn och avloppsrör fram till och med vattenlåset rensar du själv. Om du har stopp längre ner ska du göra en felanmälan. Använd aldrig s.k. avloppslösare på flaska, det gör mer skada än nytta.

» Mina persienner är sönder. Hur ordnar jag det?

Underhåll och reparationer av persienner och liknande anordningar sköter du som hyresgäst själv. Ofta kan man göra det på egen hand annars kontakta en persiennfirma om du behöver hjälp.

» Jag tycker jag har kallt i min lägenhet

Temperaturen mätt mitt i rummet en meter från golv bör vara runt 20-22 grader. Vid snabba väderförändringar kan tillfälliga avvikelser förekomma. Om du upplever att temperaturen är låg mer än tillfälligt ska du göra en felanmälan. Kontrollera dock först om det blir bättre om du vrider på termostaten mellan min och max. Ventilen kan ibland ha fastnat och vrider man kan den hoppa lös igen. Om du har ett bord eller soffa ställt nära och framför en radiator kan detta hindra värmeutbytet mellan inneluften och radiator. Tillse att det är fritt minst 15 cm framför radiatorn (elementet).

» Hur länge får man använda tvättstugan?

Tvättstugan får användas mellan 08:00 och 20:00. Där det finns elektronisk tvättbokning kan torkrummen nyttjas ytterligare en timme efter bokat tvättpass.

 

 


Pågående projekt

 

 

Länktips

Vanliga frågor / FAQ
Jag söker bostad
Jag söker lokal
Felanmälan
Sidkarta

 

Kontakta oss

odefinierad  0413-109 63 kl 8-10 mån-fre
odefinierad  info@haeglunds.se
odefinierad  Besökstider
   Endast bokade besök
     
odefinierad  Post- & Besöksadress
   Häglunds Fastigheter
 Västergatan 12 B, 241 31 Eslöv

© 2024 MartStudios